Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2019

-2 μέτρα το χιόνι.
-Να το γράψετε μπάσκετ.