Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

-Τι θέλεις από τη ζωή σου;
-Να ξυπνήσει.