Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2019

Άφθονη συμπάθεια και κατανόηση για τους δεξιούς φίλους που βρίσκονται μπροστά στον κίνδυνο να χάσουν ένα κλασσικό θέμα εμπορίας πατριωτισμού όπως το Μακεδονικό.