Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2019


Κάποιες φορές πιστεύω ότι είμαι αρκετά έξυπνος και κάποιες άλλες φορές πατάω δεύτερη και τρίτη φορά το κουμπί στο κλειδί του αυτοκινήτου για να κλειδώσει καλά.