Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2019

Θα μας πρήξουν πάλι με το πρώτο μωρό της χρονιάς.
Λες κι εμείς σας πρήζουμε με τον πρώτο μακαρίτη της χρονιάς.