Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2019

χάθηκε να βγάλουν ένα έξυπνο θερμαινόμενο καπάκι λεκάνης για έκτακτα καιρικά φαινόμενα?