Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2019

Χωρίσαμε κι αλλάξανε
για μας τα δεδομένα...
Θα γλύφω το κουδούνι σου
αντί να γλύφω εσένα...