Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Δεν με έχετε δει να φτυαρίζω αμμοχάλικο... Για αυτό είστε όλες σας παντρεμένες..