Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2019

Μαθηματικός ο άλλος πήγε για ένα ιδιαίτερο κι έφυγε παντρεμένος με την αδερφή του μαθητή του κι εσείς μου λέτε πως δεν είναι επικίνδυνο επάγγελμα αυτό του εκπαιδευτικού