Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019

Για να ξέρετε κορίτσια, τα βλέμματα που αντάλλαξαν Γεωργιάδης και Κωνσταντινέας είναι ο ορισμός του "τώρα θα σε γαμωξεσκίσω". Αν σας κοιτάξει ποτέ άντρας έτσι, να του κάτσετε...