Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019

-ζυγίζομαι αγκαλιά με το σκύλο
-γιατί?
-για να του ρίχνω τις ευθύνες