Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2019

Ήρθε ένας και μου είπε τα κάλαντα. Κάτι μου θυμίζεις του λέω. Τελικά ήμασταν μαζί φαντάροι