Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2019

Άνθρωπος σου είναι αυτός που στην ερώτηση  "Τι ξέρεις για μένα" ... να ξέρει Εσένα.