Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2019

Ανέβηκα ζυγαριά και μάλλον έχει αρχίσει να συνυπολογίζει και το βάρος που' χω στην ψυχή μου