Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2019

-Πως το λέτε το σκυλάκι;
-Ατθίς
-Γείτσες