Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2019

Πολιτική είναι η τέχνη του να υπόσχεσαι σε φτωχούς πως
θα αποκτήσουν τα πλούτη αυτών που σε χρηματοδοτούν
για να τους κρατάς φτωχούς
Ψηφίστε