Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2019

Το 97 παιδιά τι κάνατε; Γιατί έχω έναν εδώ που μου λέει ότι τότε γεννήθηκε και κάτι τέτοια κουλά πράγματα.