Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2019

Δεν είναι όλες οι σιωπές ίδιες παιδιά, κάποιες είναι κίνητρο για αποχώρηση.