Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019

Μόλις μου είπε ο καθηγητής «ευχαριστώ Κα Χαρίκλεια». Καλύτερα να με έλεγε πουτάνα.