Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2019

-Να σ' ενοχλήσω λίγο;
-Όχι, σε ξέρω;

Μην ενοχλείτε όσους σας έχουν ξεχάσει.