Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2019

Οταν λέω :"Κάνω κάτι σημαντικό και δε μπορώ να μιλησω.",συνήθως εννοώ πως ακούω μουσικές και πίνω καφέ.