Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019

Ο Τσίπρας μας έχει φτάσει τη νεοφιλελεύθερη πούτσα μέχρι τα νεφρά και οι ηλίθιοι κάνουν ακόμα αντιπολίτευση με αφηγήματα για σταλινικές αριστερές και σοβιετίες