Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2019


Έξι πόντοι λίπους μπορούν λέει να σταματήσουν μία σφαίρα από το να πλήξει ζωτικά όργανα.Άρα δεν είμαι χοντρός,αλεξίσφαιρος είμαι.