Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019

- Μυρίζεις λίγο περίεργα, τι άρωμα φοράς?
- Ένα πολύ ακριβό.
- Δηλαδή?
- 80€ έκαναν τα ψάρια που τηγανισα.