Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2019

Δεν πιστεύω στο "Για πάντα" όταν μου το λένε οι άλλοι.
Ξέρω όμως το δικό μου "για πάντα", όταν το πω, δύσκολα μεν .. κρατάει δε.