Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019

Όταν βλέπεις κάποιον να λέει ότι η κρίση ξεκίνησε το 2015 να ξέρεις ότι εννοεί πότε του πήραν την κουτάλα από τα χέρια.