Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2019

- Έχετε 6 μήνες ζωής ακόμα.
- Γιατρέ τι λετε; Και τι μπορω να κάνω;;
- Μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα
- Πάλι καλά γιατρέ! Για πείτε μου..
- ...αλλά θα τα κάνεις για 6 μήνες μόνο.