Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2019

Ποτέ δεν σκέφτομαστε καθαρά όταν είμαστε πεινασμένοι, νευριασμένοι ή ερωτευμένοι.