Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019

Ας πιούμε
Στα όνειρα που μας επέτρεψαν
Και μας τα γκρεμισαν