Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2019

μπαίνουν οι γριές στον ηλεκτρικό ψάχνοντας για θέσεις ακριβώς όπως έμπαιναν οι βελοσιράπτορες στην κουζίνα στο Τζουράσικ Παρκ