Σάββατο, 9 Μαρτίου 2019

Όχι γλυκό μου, δεν χάνω που φεύγεις κερδίζω κάτι πιο σημαντικό......... εμένα