Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019

Σιγά μην πετάξω τις μπαγιάτικες λαγάνες, τόσα λεφτά έδωσα. Θα τις κάνω ρακέτες να παίζω το καλοκαίρι στην παραλία