Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2019

Νταξ, δεν είναι όλα άσπρο ή μαύρο στην Ελλάδα. Υπάρχει και το σκατί.