Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019

-Ποιος ο ρόλος σου στις οικογενειακές συγκεντρώσεις?
-Αυτής που δεν πηγαίνει ποτέ