Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019

Στο σπίτι όλοι καλώδια στ'αυτιά
κι η συνεννόηση στη νοηματική..