Σάββατο, 16 Μαρτίου 2019

Αγανακτισμένοι οι Αμερικανοί με το σκάνδαλο στα κολλέγια, δεν ήξεραν ότι στον καπιταλισμό το χρήμα αγοράζει τα πάντα, πρώτη φορά τους συνέβη.