Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2019

πίσω από το δεν είμαι τέλειος
έχουν κρυφτεί μεγάλες αγένειες