Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2019

-Τι είναι αυτό το άσπρο φόντο που ανέβασες;
-εγώ είμαι, απλά έβαλα λίγα φίλτρα