Κυριακή, 17 Μαρτίου 2019


Είναι μια απέναντι ή της ξέφυγε το κοντούρινγκ λίγο ή κάποιος τη χτύπησε με πυροσβεστήτα