Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019

"Ποτέ σου όμως μην αφήσεις να δει κανείς ότι πονάς". Ο στίχος που θα έβαζα ως τίτλο στο βιβλίο της ζωής μου.
Ο δικός σας στίχος;