Σάββατο, 9 Μαρτίου 2019

-Θα βγω μετα της συζύγου σήμερα
-και γιατί δεν βγαίνετε μαζι?