Σάββατο, 9 Μαρτίου 2019

Έξι μέρες καθυστέρηση έχω μου λέει εδώ η συνάδελφος, τώρα ή λόγω κουτσοφλέβαρου ή λόγω πουτσοφλέβαρου.