Σάββατο, 16 Μαρτίου 2019

Χρησιμοποιώ τη λαγάνα που περίσσεψε για να κόβω πάνω της το ψωμί.