Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019


Ο θεός τα βλέπει όλα, αλλά πάντα η γειτόνισσα βλέπει περισσότερα.