Κυριακή, 17 Μαρτίου 2019


Οχτώ ώρες καθαρός από καφέ και τσιγάρο.
Θ' άντεχα κι άλλο, αλλά ξύπνησα.