Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019

- Καλή Καθαρή Δευτέρα.
- Με α θέλει.
- Καλά Καθαρά Δαυτάρα.
- .......