Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019

Τον άνθρωπο που έχουμε επιλέξει να είναι δίπλα μας!
Πρέπει να τον ενθαρρύνουμε και να τον βοηθάμε στην εξέλιξη του....
Και όχι να τον κρατάμε πίσω!!!