Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019

- Είμαι μένταλιστ. Εσύ;;
- Εγώ είμαι με ζάναξ.