Τρίτη, 9 Απριλίου 2019

Μου θέλετε να βγάλετε και γκόμενα τη Σαρλίζ Θερον και βγαίνετε έξω με γυναίκα και της λέτε 13,50€ ο λογαριασμός 6,25€ τα δικά σου.