Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019

Για να ζωγραφίσεις μια πούτσα αρκεί να είσαι 2.5 χρονών και για να ζωγραφίσεις ένα μουνί πρέπει να έβγαλες με 9.1 την καλών τεχνών